Ovis tánc Román Sándorral

 

Ovis tánccsoport 2020

 

Az ovis tánc órák az óvodások életkori sajátosságaikat tekintetbe véve 40 percesek. Hetente két alkalommal találkozunk. Óráinkon nagy hangsúlyt fektetünk a játékos tanulásra, az érdekes, izgalmas, sikerélményt adó feladatokra helyezzük a hangsúlyt.

A tanfolyamba folyamatosan be lehet kapcsolódni év közben is.

Indul: 2020. szeptember 7.

Csoportok: heti 2 alkalom – órarend

Tandíj: 3.000 Ft/óra

Helyszín: Román Sándor Táncakadémia (1011. Budapest, Iskola utca 10.)

Jelentkezés

 

Figyelem, gyengéd gondoskodás, sok-sok játék, sikerélmény: ezt nyújtja az ovis tánc

 

Az ovis tánc kifejezetten az óvodás korosztály számára kidolgozott fejlesztő gyermektánc foglalkozás. Célja, hogy az óvodás korú (3-7 éves) gyerekek megszeressék a zenét, a ritmust, a mozgást, közben megismerjék a balett és a tánc alapjait.

A legfontosabb mégis az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, energiáikat játékos mozgással használják fel, és örömmel forduljanak a tanár, a tánc és egymás felé. E szempontok figyelembe vételével ovis táncóráinkon kiemelten fontos a játékos tanulás hiszen ez teszi számukra élvezetesen és könnyen elsajátíthatóvá a táncanyagot.

3-tól 7 éves korig a gyermek mozgása, manipulációs készségei, térérzékelése folyamatosan fejlődik. Az iskolaérettség eléréséhez szükséges, hogy izmai összehangoltan működjenek, hogy jól koordinálja mozgását, látása, hallása, kinesztetikus érzékelése jól működjön. Az ügyesség fejlődését segítő mozgásformák az agy hierarchikus fejlődését is segítik, így a jobb tanulási eredményeket is megalapozzák. A harmonikus fejlesztés következményeként csökken a gyermek idegrendszeri feszültsége, nyugodtabbá válik.

 

 Miért hasznos az ovis tánc kislányoknak?

 

Ebben a fejlődési szakaszban hangsúlyos az utánzási hajlam ugyanakkor az önállóságra való törekvés. Magatartásmódokat, cselekvéseket másol a gyermek. A lányok a pózokon, gimnasztikus gyakorlatokon keresztül könnyen elsajátítják a nőkre jellemző mozdulatokat. A tanfolyam a kislányokat a női szerepre készíti fel az ovis balett és a tradicionális táncok alapjainak megismerésén keresztül. Sokat segít a koncentrációs nehézségekből adódó zavarok esetén, fejleszti a mozgáskoordinációt, ritmusérzéket, kreativitást, improvizációs készséget.

 

Miben segít az ovis tánc kisfiúknak?

 

Az örökmozgó óvodás korú fiúk általában rendkívüli mozgásigénnyel rendelkeznek, tele vannak levezetendő energiával. A tánc során a botoláson, kardozáson keresztül elsajátíthatják a férfias jellegű mozgásformákat. Az ovis tánc a kisfiúkat a férfi szerepre készíti elő a néptánc, a balett alapjainak megismerésén keresztül. E mellet még számos dologban hasznos: Ebben az életkorban, fejlődési szakaszban tanulnak meg a gyerekek cselekvésükben kitartónak lenni, memóriájuk, koncentrációs képességük javul, fejlődik a mozgáskoordináció, erősödik az izomzat és a csontozat.

 

Miben más az ovis tánc a Román Sándor Táncakadémián?

 

Az Román Sándor Táncakadémia képzésére 3-15 éves kor közötti gyerekeket várunk, tánctudástól függetlenül. Az akadémia tanárai nemzetközileg elismert mesterek, akik minőségi tematikával, illetve a korcsoportoknak megfelelő differenciált módszertannal oktatnak. Táncakadémiánkon az egymásra épülő 3 lépcsős képzési szint elvét követjük:

 

Óvodás csoport az ovis korosztálynak (3-6 év)

Mini akadémia alsós korosztálynak (6-10 év)

Akadémista csoport (10-15 év)

 

Akadémiánk egyedülálló lehetőséget biztosít a gyerekeknek megismerni, majd elmélyülni a tánc varázslatos világában már pici óvodás kortól egészen az akadémista korosztályig. A fókusz mindvégig a tehetséggondozáson, az önkifejezésen és a mozgásanyag elsajátításán van. Az akadémiai év színházi táncbemutatóval zárul. Ebből a csoportból a tehetséges fiatalok Román Sándor Tánctársulatába is felvételt nyerhetnek, hivatásos táncosként.

 

Ovis tánc csoport 2020

 

Az órák az óvodások életkori sajátosságaikat tekintetbe véve 40 percesek. Hetente két alkalommal találkozunk. Óráinkon nagy hangsúlyt fektetünk a játékos tanulásra, az érdekes, izgalmas, sikerélményt adó feladatokra helyezzük a hangsúlyt.

A tanfolyamba folyamatosan be lehet kapcsolódni év közben is.

Indul: 2020. szeptember 7.

Csoportok: heti 2 alkalom – órarend

Tandíj: 3.000 Ft/óra

Helyszín: Román Sándor Táncakadémia (1011. Budapest, Iskola utca 10.)

Jelentkezés