Állóképesség, ízületi mozgékonyság, képzési alapozás 

10 és 16 év közötti fiatalokat várunk, nagy mozgásigénnyel. A mozgáskultúra és a személyiség fejlesztéshez a gyermek aktív közreműködésére is szükség van, ezért cél az érdeklődés folyamatos fenttartása az életkori sajátosságok figyelembe vételével, így megalapozva a motivációt. A mozgás során elért siker egyúttal ösztönzést is jelent a gyermek számára, míg végül kialakul a belső késztetés a további fejlődésre. Heti kétszer két alkalommal a 60 perces órákon – a tánc öröme mellett – az edzettség növelésére, az ízületi mozgékonyság fokozására és az összetettebb mozgások elsajátításához szükséges kompetenciák fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. 

Indul: 2021. szeptember 21.

Csoportok: heti 2×2 alkalom – órarend

Tandíj: 39.000 Ft/hó

Helyszín: Román Sándor Táncakadémia (1011. Budapest, Iskola utca 10.)